8 Eylül 2009 Salı

Ssk İşyeri No Sorgulama

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)


İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

Kooperatif Başkanının nüfus cüzdanı Suretleri

Kooperatif Başkanının ikametgah ilmühaberleri

Kooperatif Tüzüğü

Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

Vergi levhası fotokopisi

Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

Kooperatif Başkanının imza sirküleri

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

Yukarıda yazılı evraklarla birlikte il ssk müdürlüğüne müracaat ederek işyeri numaranızı tescil edebilirsiniz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder