8 Eylül 2009 Salı

SSK’lılar İçin Emeklilik Şartları

A-08.09.1999 GÜNÜNDEN ÖNCE İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ ) OLANLARIN DURUMU:


ERKEKLERİN 1.ŞART 2.ŞART 3.ŞART

İşe Başlama Tarihi Tamamlaması Gereken Gün Tamamlaması Gereken Yaş Tamamlaması Gereken Prim

08.09.1976 ve daha öncesi 25 Yok 5000

09.09.1976-23.05.1979 arasında 25 44 5000

24.05.1979-23.11.1980 arasında 25 45 5000

24.11.1980-23.05.1982 arasında 25 46 5075

24.05.1982-23.11.1983 arasında 25 47 5150

24.11.1983-23.05.1985 arasında 25 48 5225

24.05.1985-23.11.1986 arasında 25 49 5300

24.11.1986-23.05.1988 arasında 25 50 5375

24.05.1988-23.11.1989 arsında 25 51 5450

24.11.1989-23.05.1991 arasında 25 52 5525

24.05.1991-23.11.1992 arasında 25 53 5600

24.11.1992-23.05.1994 arasında 25 54 5675

24.05.1994-23.11.1995 arasında 25 55 5750

24.11.1995-23.05.1997 arasında 25 56 5825

24.05.1997-23.11.1998 arasında 25 57 5900

24.11.1998-08.09.1999 arasında 25 58 5975

09.09.1999-30.04.2008 arasında - 60 7000

B-08.09.1999- İLE – 30.04.2008 GÜNÜ İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ) OLAN ERKEKLERİN DURUMU:

a-Normal Emeklilik Şartları:
08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.

b-Erkeklerin SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları: 60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.

C-01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI:

a-Normal Emeklilik Şartları:7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65
b-Erkeklerin SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları:İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.Diğerleri İse:1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 642)- 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

--------------------------------------------------------------------------------

KADIN SSK’LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI:

A-08.09.1999 GÜNÜNDEN ÖNCE İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ ) OLANLARIN DURUMU:KADINLARIN 1.ŞART 2.ŞART 3.ŞART

İşe Başlama Tarihi Tamamlaması Gereken Gün Tamamlaması Gereken Yaş Tamamlaması Gereken Prim

01.04.1981 öncesi ise 20 Yok 5000

01.04.1981-08.09.1981 arasında 20 38 5000

09.09.1981-23.05.1984 arasında 20 40 5000

24.05.1984-23.05.1985 arasında 20 41 5000

24.05.1985-23.05.1986 arasında 20 42 5075

24.05.1986-23.05.1987 arasında 20 43 5150

24.05.1987-23.05.1988 arasında 20 44 5225

24.05.1988-23.05.1989 arasında 20 45 5300

24.05.1989-23.05.1991 arasında 20 46 5375

24.05.1990-23.05.1991 arasında 20 47 5450

24.05.1991-23.05.1992 arasında 20 48 5525

24.05.1992-23.05.1993 arasında 20 49 5600

24.05.1993-23.05.1994 arasında 20 50 5675

24.05.1994-23.05.1995 arasında 20 51 5750

24.05.1995-23.05.1996 arasında 20 52 5825

24.05.1996-23.05.1997 arasında 20 53 5900

24.05.1997-23.05.1998 arasında 20 54 5975

24.05.1998-23.05.1999 arasında 20 55 5975

24.05.1999-08.09.1999 arasında 20 56 5975B-08.09.1999- İLE – 30.04.2008 GÜNÜ İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ) OLAN KADINLARIN DURUMU:

a-Normal Emeklilik Şartları:www.sskemekli.com

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren kadınlar emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 58 yaşını tamamlayıp 59 yaşından gün alması gerekir.

b-Kadınların SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları:58 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.

C-01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN KADINLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI:a-Normal Emeklilik Şartları: 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 58 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 59 yaş

2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 60 yaş

3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

7)- 01.01.2048 Tarihinden itibaren ise 65 yaş

b-Kadınların SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları:İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur.

Buna göre;

5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 61 yaşında emekli olur. Diğerleri İse:

1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 62

2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadın 63

3)- 01.01.2040 ila 31.12. 2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadın 64

4)- 01.01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaş

İşyerinin İntikali

Birişyerinin işvereni gerçek kişi ise ölümü ile işyeri mirasçısınakalmaktadır. Bu durumda, çalışmakta olan işçilerin hizmet akdi bağlarıda mirasçıya intikal etmiş olacaktır.


Mirasçı, işyeri için yeni bir işyeri dosyası tescilettirmeyip, tescilli işyeri dosyasına konulmak üzere bildirge (Devirveya intikal halinde verilecek bildirgeyi) vermek durumundadır

Sigorta Primine Esas Ücretler

Prime esas alınacak ücretler, prime tabi olmayan kazançlar, günlük, haftalık veya aylık belirli bir ücrete dayılı olmadan belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alanların durumu, prim hesabına esas alınacak günlük kazancın ne olduğu, prim ödeme gün sayılarının nasıl saptanacağı ve bir ay içinde birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların aylık ve günlük kazançlarının tespit usul ve esasları 506 sayılı Kanunun 77nci maddesinde düzenlenmiştir.


İş Kanununun 26ncı maddesindeki tanıma göre, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağa genel anlamda ücret denilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun 61inci maddesinde, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret olarak kabul edilmiştir.

506 sayılı Kanuna göre prim hesabında esas alınacak kazanç, sigortalının herhangi bir zamandaki herhangi bir kazancı değil, primin Kuruma ödeneceği aya ait kazancıdır.

Prime tabi tutulacak kazanç, bir kısmı hak edilmiş, diğer bir kısmı ise ödenmiş olması şartlarına bağlanmıştır.

506 sayılı Kanundaki metne göre prime esas ücretler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.A- SİGORTALILARIN O AY İÇİN HAKKETTİKLERİ ÜCRETLER

Bu ücretler asıl ücretlerdir. Hizmetin karşılığı olan ücret, nakit para veya ayın olarak verilebilir. Ayın ile sağlanan ve yerine getirilen ödemenin para (nakit) ile temsil edilebilir bir menfaat olması gerekir.

Bu madde kapsamına, asıl ücret, yarım ücret (İş Kanunu 26/1 ve 30/2. maddelerine göre zorlayıcı nedenlerden dolayı çalışılmayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresinde bir haftaya kadar her gün için ödenen), fazla çalışma-mesai ücreti (İş Kanunu 35, 36 ve 37. maddelerine göre izin alınmadan yapılan çalışmalar dahil), cumartesi günü ücreti (İş Kanunu md. 38), hafta tatili ücretleri (İş Kanunu md. 41), ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretleri (İş Kanunu md. 42), yüzde usulüyle alınan ücretler (İş Kanunu md. 47), yıllık ücretli izin ücreti (İş Kanunu md. 54), hazırlama, tamamlama, temizleme ücreti (İş Kanunu md. 66), komisyon ücreti, kardan pay alma şeklinde alınan ücretler asıl ücret kapsamındadır.

Sayılan bu ücretler, hakkedilen ayın kazancı olarak ve brüt toplam üzerinden prime tabi tutulur.B- PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER ÇEŞİT İSTİHKAKTAN SİGORTALILARA O AY İÇİNDE ÖDENENLER

Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakdan oluşan bu gruptaki sigortalı kazançları, ücretin tamamlayıcısı ve ek ücret olarak kabul edilirler.

Ücretin eklentileri olan bu ödemelerin prime tabi tutulmaları, ödenmeleri şartına bağlanmıştır.

Hak edildikleri değil, ödendikleri ayların prime esas kazancı kabul edilecektir.

Her türlü prim ve ikramiyeler (devamlılık, satış, çalışma, özendirme, üretim primleri ile bayram, yılbaşı, temettü ikramiyeleri) brüt toplamları üzerinden prime tabi tutulurlar.C- İDARE VEYA KAZA MERCİLERİNCE VERİLEN KARAR GEREĞİNCE (A) VE (B) FIKRALARINDA YAZILI KAZANÇLAR NİTELİĞİNDE OLMAK ÜZERE SİGORTALILARA O AY İÇİNDE YAPILAN ÖDEMELER

Yönetim ve yargı kararlarına göre yapılan bu ödemelerde, ödendiği ayın kazancı sayılarak brüt toplamları üzerinden prime tabi tutulacaktır. hakkedilen ücretler (506/77-a) kapsamında olmakla birlikte idare veya kaza mercilerince ödenmesine karar verilen fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram (resmi ve dini bayram) ve genel tatil günlerindeki çalışmalar karşılığı ödenen ücretlerin, ödendiği ayın kazancına dahil edilmesi suretiyle prime tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, çalışılmadan hakkedilmesine karşın ödenmediği saptanan hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram günlerine ait ücretler, gün olarak da bildirilmesi gerektiğinden, (77/a) bendi uyarınca, günlü prim belgelerinin ilgili oldukları aylar itibariyle alınması icap etmektedir.

Yine, iş akdinin feshinden sonra, ödenmesi gerektiği saptanan ya da Kanundan veya sözleşmelerden doğan prim, ikramiye, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve bayram günlerinde çalışma karşılığı hakkedilen ve de ödendiği ayın kazancına dahil edilmesi gereken kazançlar, prime tabi tutulmayacaktır.D- YILLIK İZİN ÜCRETLERİ

1475 sayılı İş Yasasının 56 ncı maddesinde:

İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi için ücretinin, hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından feshedilmesi halinde akdin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ödeneceği,

İşveren tarafından hizmet akdinin feshedilmesi halinde, 13 üncü maddede belirtilen bildirim süresiyle, 19?uncu madde gereğince işçiye verilmesi mecburi yeni iş arama izinlerinin yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremeyeceği.? öngörülmüştür.

Yasa metnine göre, hakkedilen yıllık izin ücretleri, 506 sayılı Yasanın 77 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamına giren ücretler niteliğinde olduğundan,

a) Sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin süresi ücretleri, akdin feshedildiği tarih itibariyle hak kazanıldığından, sigortalılara ödendiği ayın (feshedilme tarihini içeren ayın) kazancı kabul edilerek sigorta primine tabi tutulmalıdır.

b) Yasa, hakedilip de kullanılmayan yıllık izin süresi ücretinin akdin feshinde ödenmesini öngörmesine karşın, iznin kullandırılması yönünde bir hüküm içermediğinden, izin ücretinin ödenmesi prim ödeme gün sayısında bir artış getirmemektedir. Bu nedenle, akdin feshinde ödenen izin ücreti için sigorta prim belgelerinde ayrıca bir gün ilavesi de söz konusu olmayacaktır. Sigorta primine esas kazanç, o ay içinde ücret alınan gün sayısına göre hesaplanmalıdır.

c) Yıllık İzin Ücretinin Prime Tabi Tutulması

1475 sayılı İş Yasasının 59?uncu maddesinde:

Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretleri üzerinden iş kazları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunacağı.?

Hükme bağlandığından,

Yıllık izin ücretlerinden, İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları sigortası primi kesilmeyecek, diğer sigorta kollarına ait primler kesilecektir.E- SİGORTALILARA İSTİRAHATLI İKEN ÖDENEN ÜCRETLER

Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları sürede işverence iş sözleşmesi, toplu sözleşme veya atıfet olarak değişik şekillerde ödenen ücretlerin sigorta primine tabi olup olmadığı ile ne yönde uygulanacağı özel önem taşıması nedeniyle aşağıda açıklanmıştır.

Bu ödemeler;

a) Geçici iş göremezlik ödeneği nazara alınmadan tam ücretinin verilmesine devam edilmesi,

b) İş ve toplu sözleşmeye istinaden, alınan geçici iş göremezlik ödeneğinin işverene iadesi ile tam aylık alınması,

c) Geçici iş göremezlik ödeneği ile ödenek alınan süredeki kazancı arasındaki fark ücretin ödenmesi,

d) İş veya toplu sözleşmeye dayalı olmadan geçici iş göremezlik ödeneği aldığı sürenin ücretlerinin atıfet olarak verilmesi,

şeklinde olabilir.

Açıklanan ödeme usullerinden (a), (b) ve (d) maddelerinde yazılı olanlarda, çalışılan sürelerde olduğu gibi ödenen ücretler 506 sayılı Kanunun 77nci maddesi (a) fıkrasında mütalaa edilerek prime tabi tutulacaktır. Diğer bir ifadeyle, aylık sigorta prim bildirgeleri ve dönem bordroları ödeme yapılan süreyi kapsayan günleri içerecek şekilde tanzim olunacaktır.F- BİRDEN ÇOK İŞVERENİN İŞİNDE ÇALIŞMA

506 sayılı Kanunun 77nci maddesi son fıkrasında, birden çok işverenin işinde çalışan sigortalılar için, her işverenin işyeri yönünden aylık ve günlük kazançlarını ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak hesaplayacağı hükme bağlanmıştır.

Her işveren 506 sayılı Kanunun 78nci maddesinde belirtilen alt ve üst sınır prime esas kazançları göz önünde bulundurmak suretiyle belgelerini verecektir.

Sigortalı, işyerlerinden bildirilen aylık kazanç tutarlarının toplamının 78nci maddede belirtilen üst sınır üzerinde bulunan kısmına ait fazla ödenmiş primlerin kendi hissesine düşen payını 506 sayılı Kanunun 84üncü maddesi uyarınca

İşyeri Sicil Numarasının Verilişi ve Düzeni

İşyeri bildirgesi veya Kurumca tespit edilen her işyeri için, kurumca, mahiyet kodu, iş kolu kodu, ünite kodu, sıra numarası, il kodu ve ilçe kodunu ihtiva eden bir sicil numarası verilir.


1) Mahiyet Kodu

Yapılan işin resmi veya özel sektöre ait olduğu ile sürekli veya geçici olduğunu belirleyen mahiyet kodubölümüne; Resmi sektöre bağlı sürekli işyerleri için bir, geçici veya mevsimlik işyerleri için üç, özel sektöre ait devamlı işlerleri için iki, mevsimlik veya geçici işyerleri için dört rakamı yazılır.

2) İş Kolu Kodu

Yapılan işin, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası yönünden hangi iş koluna girdiğini, belirleyen bölümdür.

Bu bölüme, yapılan işe, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 73 üncü maddesi (A) fıkrası ve 74 üncü maddesi gereğince hazırlanan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Tarifesine göre belirlenen 4 rakam yazılır.

3) Ünite Kodu

Aynı il içinde birden fazla sigorta müdürlüğü olması halinde, sigorta müdürlüklerine ayrı ayrı verilen kodu göstermektedir. (Aynı il içinde tek bir sigorta müdürlüğünün olması durumunda ünite kodu 01 olarak verilmektedir.)

4) Sıra Numarası

Her işyerine ilgili Sigorta Müdürlüğü tarafından, iller itibariyle birden başlamak ve sıra takip etmek suretiyle sıra numarası verilmektedir.

5) İl Kodu

İşyeri hangi ilde ise o ilin trafik plaka sıra numarası il kodu olarak yazılır.

6) İlçe Kodu

İşyerlerinin kurulu bulunduğu ilçenin belirlenmesini teminen, illere bağlı ilçelerin her birine Kurumca tespit edilen iki haneli bir rakam verilir.

Ssk İşyeri No Sorgulama

2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)


İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

Kooperatif Başkanının nüfus cüzdanı Suretleri

Kooperatif Başkanının ikametgah ilmühaberleri

Kooperatif Tüzüğü

Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

Vergi levhası fotokopisi

Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

Kooperatif Başkanının imza sirküleri

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

Yukarıda yazılı evraklarla birlikte il ssk müdürlüğüne müracaat ederek işyeri numaranızı tescil edebilirsiniz

SSK İŞYERİ YÖNETMELİĞİ

SSK İŞYERİ YÖNETMELİĞİ
1- E-Sigorta Sistemi Geliyor;

Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü; Kurum, bu Yönetmelik gereği verilecek her türlü belge veya bilginin e-Sigorta ortamında gönderilmesi hususunda gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan idareleri, kurum ve kuruluşları zorunlu tutmaya veya zorunluluk esasını kaldırmaya yetkilidir. Bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin e-Sigorta ortamında Kuruma gönderme zorunluluğu getirilmesine rağmen bu yükümlülüğün yasal süresi içinde veya yasal süresi dışında kağıt ortamında yerine getirilmesi halinde de bu belgeler işleme konulur. Bu durumda, Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezaları uygulanır2- İşten çıkan işciler 10 gün içinde bildirilecek;

Sigortalılığın sona ermesine iliskin bildirimler, Kanunun 4 uncu maddesi birinci fıkrasının (a)

ve (b) bentlerine tabi olanlar icin Ek-5, © bendine tabi olanlar icin ise Ek-5-A’da bulunan sigortalı isten ayrılıs

bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gun icinde e-sigorta ile yapılır.

Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan sigortalı işten ayrılış bildirgesini kâğıt ortamında verenler için, sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi iki nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, diğeri ilgili üniteye gönderilir. Sigortalıya, sigortalılığının sona erdiği ilgili ünite tarafından yazı ile bildirilir.

(4) Yasal süresi dolmadığı için henüz Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortalı çalışmalarının Kurumca bilinmesini gerektiren diğer hâllerde de bu madde gereğince işlem yapılır. Ancak, on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmez.3- Tc Kimlik Numarası Sigorta Sicil Numarası Oluyor;

Sigortalılar, Kuruma verilen ilk veya tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerine göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile bilgisayar ortamında tutulan tescil kütüğüne kayıt edilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, aynı zamanda sigortalıların sosyal güvenlik sicil numarasını oluşturur. Sigortalıların tescil, hizmet ve her türlü bilgisayar kayıtları ile diğer sosyal sigorta işlemleri, sosyal güvenlik sicil numarası altında tutulur. (2) Yabancı uyruklulara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek kimlik numaraları aynı zamanda bunlar için sosyal güvenlik sicil numarası olarak kullanılır.4- Kendi İşyerlerinde veya Ortak Oldukları İşyerlerinde Sigortalı Olunamıyor;

kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.5- Çakışan Sigorta Süreleri ve Birleşme ;

(1) Sigortalının, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve © bentlerinde yer alan sigortalılık hâllerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması hâlinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının © bendi kapsamında, © bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır.

(2) Bu sigortalılık hâli kesintiye uğrayıncaya kadar sigortalılık devam ettirilir. Kesintiye uğraması hâlinde, sonra başlayan sigortalılık hâli devreye girer. Sigortalının, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve © bentlerinde yer alan sigortalılık hâlleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tabi sigortalılık hâllerinin çakışması hâlinde, Kanunun 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık hâlinden başka bir sigortalılık hâli için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir.

(4) Bu maddede belirtilen statü değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren, yeni statüye göre hak ve yükümlülükler başlar.6- İşyeri Bildirgesi E-Sigortadan verilecek;

İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile © bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6-A’da bulunan işyeri bildirgesini düzenleyerek e-sigorta ile göndermek zorundadır.7- Süresinden Sonra Verilecek işyeri Bildirgesi elden yada postayla;

Süresi içinde verilmeyip, sonradan verilen işyeri bildirgesi elden veya posta yoluyla Kuruma verilir. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen işyeri bildirgelerinde, bildirgenin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir. Sonradan verilen işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile kabul edilmesi hususunda Kurum yetkilidir.8- 10 günden fazla olan raporlar Kurumca sözleşmeli hastanelerden olursa geçerli olacak;

isitirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.9- Sosyal Güvenlik Destek Primi

kademeli olarak %15; Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında olanlardan, tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, almakta oldukları veya bağlanacak yaşlılık aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık aylığından kesilecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz.

b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Söz konusu maddede belirtilen oran, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2008 tarihine kadar % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i geçemez. Kesilecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz. 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, serbest avukat veya noter olarak çalışmalarını sürdürenler hakkında da bu bent hükümleri uygulanır.10-Süresi Geçtikten sonra yapılan bildirge düzeltmeleri;

Yasal süresi içinde vermiş oldukları prim belgesi türünde yanlışlık yapıldığının anlaşılması üzerine, düzeltme amacıyla yasal süresi geçirildikten sonra verilen ek veya asıl aylık prim ve hizmet belgeleri süresinde verilmiş sayılır.11-Yanlış verilen bildirgelerde ceza yok (sgdp yerine Tüm sigorta kolu olarak verilen) ;

işverenin; sigortalıların sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışırken sehven tüm sigorta kollarından veya tüm sigorta kollarına tabi çalışırken sehven sosyal güvenlik destek primine tabi bildirildiğini ileri sürerek, yapılan bu yanlışlığı düzeltmek amacıyla verdiği iptal ve asıl/ek aylık prim ve hizmet belgeleri incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu amaçla verilen asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz.12-Defterin arka yüzüne yazılan ssk giderleri geçersiz sayılıyor;

tasdikli sayfalarının dolması üzerine, yeni defter tasdiki yerine, belgeli bilgilerin yazım sayfaları kalmayan defterin tasdiksiz sayfalarına kaydedilen ay veya aylara, ilişkin defter kayıtları geçerli sayılmaz. Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu hâlde tasdiksiz tutulmuş olan defterler hakkında defter ve belgelerin ibraz edilmemesine ilişkin hükümler uygulanır.13-İmzasız Bordrolar geçersiz;

işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti), ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasını ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. Ücretlerin ve diğer ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka aracılığı ile yapılması hâlinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz.14- Sosyal Güvenlik Destek Primi Geç Ödemede %3 Gecikme Cezası ;

Sosyal güvenlik destek primi, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.15- Zaman Aşımı Süresi Kademeli Oluyor;

İşyeri kayıt belgelerini saklama yönünden;

114.madde a) İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi hâlinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurlarına göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süreyle, Kamu idareleri 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadırlar.

Bu Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen defter ve belgeleri;

a) 10 yıl olan saklama süresi 2008 yılı için 5 yıl, 2009 yılı için 6 yıl, 2010 yılı için 7 yıl, 2011 yılı için 8 yıl, 2012 yılı için 9 yıl olarak,

b) 30 yıl olan saklama süresi ise 2008 yılı için 5 ve sonraki yıllarda 30 yıl tamamlanıncaya kadar her yıl birer yıl artırılarak, uygulanır.16- Posta İle Yapılan Bildirimler;

Adi posta veya kargo ile gönderilmesi hâlinde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.17-İşveren Numarası;
İşyeri numarasından önce gelmek üzere gerçek ve tüzel kişilere işveren numarası verilebilir. Bu numara gerçek kişi işverenlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancı uyruklu gerçek kişi işverenlere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek numarası, tüzel kişi işverenlerde ise vergi kimlik numarasıdır